Vår miljöpolicy har skapats med två principer i åtanke:minimering av negativ miljöpåverkan och högsta tillfredsställelse hos vårakunder. Våra grundläggande principer styr varje projekt:

  • Led med miljön i focus
  • Optimera varje steg i projektet
  • Prioritera miljöcertifierade projekt
  • Arbeta mot miljö- och energieffektiva lösningar
  • Expandera och investera med hållbarhet i åtanke

Våra principer har skapats för att vi ska bli ett ledandeföretag som tillhandahåller lösningar inom bygg och andra sektorer med minimalmiljöpåverkan. 

Vi definierar hållbarhet som vårt ansvarför den inverkan som våra beslut och aktiviteter har på samhället och miljön istort, därför strävar vi efter:

  • Hållbar utveckling och samhällets välfärd,
  • Efterlevnad av den aktuella utvecklingen inom lagstiftning och etik
  • Försäkring om att hållbarhet genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet

Ansvarsfullt företagande

Vi erkänner att vår verksamhet påverkar samhälletsvälbefinnande och miljön runt omkring oss. Vi har tagit ansvar för att se tillatt vår påverkan är så positiv som möjligt. Dessutom arbetar vi för att främjahållbar utveckling och socialt ansvar bland alla i vår bransch.Vår hållbarhetspolicyformulerar de etiska krav vi har på oss själva och våra affärspartners. Viupprätthåller principerna om hållbarhet, ärlighet och integritet i alla interaktionermellan anställda, intressenter och samhället i stort.