Vår miljöpolicy har skapats med två principer i åtanke: minimering av negativ miljöpåverkan och högsta tillfredsställelse hos våra kunder. Våra grundläggande principer styr genomsyrar varje projekt:

  • Miljön i focus.
  • Optimera varje steg i projektet.
  • Prioritera miljöcertifierade projekt.
  • Arbeta med miljö- och energieffektiva lösningar.
  • Expandera och investera med hållbarhet i åtanke.

Våra principer har skapats för att vi ska bli ett ledande företag som tillhandahåller lösningar inom bygg och andra sektorer med minimal miljöpåverkan. 

Vi definierar hållbarhet som vårt ansvar för den inverkan som våra beslut och aktiviteter har på samhället och miljön i stort, därför strävar vi efter:

  • Hållbar utveckling och samhällets välfärd.
  • Efterlevnad av den aktuella utvecklingen inom lagstiftning och etik.
  • Försäkring om att hållbarhet genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet.

Ansvarsfullt företagande

Vi erkänner att vår verksamhet påverkar samhällets välbefinnande och miljön runt omkring oss. Vi har tagit ansvar för att se till att vår påverkan är så positiv som möjligt. Dessutom arbetar vi för att främja hållbar utveckling och socialt ansvar bland alla i vår bransch.

Vår hållbarhetspolicy formulerar de etiska krav vi har på oss själva och på våra samarbetspartners. Vi upprätthåller principerna om hållbarhet, ärlighet och integritet i alla interaktioner mellan anställda, intressenter och samhället i stort.