Vårt team är alltid redo att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet under varje projektutvecklingsstadie: hela vägen från initial planering till genomförande. Våra lösningar är flexibla och vi kan komma in och hjälpa våra kunder under något av stegen som beskrivs nedan.

RNDV Holdings är ett förvaltningsföretag centrerat kringatt ge kunskap och erfarenhet till skeppsbyggnads- och renoveringsindustrin.RNDV Holdings tillhandahåller tjänster inom marin-, industri- och civilsektorni kombination med logistiktjänster för att täcka vårt företags och våra kundersbehov. Med över tio års erfarenhet har RNDV Holding-företag genomförtstorskaliga projekt av olika slag i både Europa och Asien. I Sverige har RNDVHolding-företag levererat projekt sedan 2016.

Blue Thor AB är en del av RNDV Holding eftersom det gör det möjligt för oss att ta bästa praxis som ackumulerats av andra företag och lägga till vår egen unika kunskap som förvärvats på den svenska marknaden för att skapa en stark och väletablerad verksamhet i Stockholm.

Lär dig mer om RNDV Holding här: https://rndvholding.eu/

Industriproblem

Utmaningar

Vi har förvärvat branschledande kunskap som gör att vi enkelt kan lösa varje utmaning inom tilldelade budgetar. Vår styrka ligger inom vårt breda kompetensområde som vi har fått genom att arbeta inom skeppsbyggnads- och byggindustrin genom att tillhandahålla tjänster för elinstallation.