Projekt

Sverige 2020

Elektriskt arbete på 3 projekt, Sverige

Arbetets omfång: installation av belysningsskydd, kabeldragning, anslutning och installation....

Tyskland 2019

Forskningsfartyg – ATAIR

Arbetets omfång:Kabeldragning;Enhetsinstallation och anslutning somuttag, högtalare, belysning, brandlarm, osv.Avslutnings- och driftsätt...

Belgien 2019

Livsmedels- och läkemedelsfabrik – Ghent

Arbetets omfång:Prefabricering och montering avkabelbrickor. Konstruktion och svetsning med TIG-typ;Kabeldragning på 3-5 meters höjd;Ansl...

Belgien 2019

Fabrik Ghent

Arbetets omfång:Förberedelse och montering av kabelbrickor;Kabeldragning på 3-5 meters höjd;Anslutningsarbete på olika typer av kablar(st...

Nederlanderna 2018

Tankterminaler i Botlek-området i Rotterdam

Arbetetsomfång:Elektriskkabelavslutning och anslutning, belysning, motorer och andra elektriskakomponentinstallationer och anslutningar...

Nederlanderna 2018

Evides vattenreningsverk i Rotterdam

Arbetets omfång:Anslutningsarbete för belysningen,Maskiner,Hela omfattningen av elektriskakabelanslutningar och anslutningsarbeten,Kabelt...

Sverige 2018

Jordbro Logistikcenter

Arbetets omfång:Kabelbrickor: förberedelse och montering avkabelbrickor.Anslutning: Förberedelser, kabeldragningoch anslutning av olika ...

Belgien 2017

Audi Bryssel

Arbetets omfång:Installation och underhåll avelektrotekniska system enligt elektriska ritningar och scheman förbilmonteringsband.Automat...

Belgien 2017

Volvo Ghent

Arbetetsomfång:Elektriskinstallation av nya bilmonteringsband i Volvofabriken i Gent, Belgien. Efterframgångsrik start av projektet har...

Sverige 2017

Automatiseringsinstallation på Karolinska Institutet

Arbetetsomfång:• Kabeldragning.• Installationav luftventilkontroll.• Anslutningav kopplingsskåp.• Temperatursensoreroch in...

Finland 2017

MS Megastar – Meyer Turku, Finland

Arbetetsomfång:Installationav huvud- och sekundärkabelvägar och elektriska ledningar inne i allmännautrymmen. Installation av liten ele...

Tyskland 2017

Norderaue – Kortdistansfärja med 7 deck – Neptun Werft, Rostock

Arbetets omfång:1000 meter kabelbrickinstallation,75 km kabelinstallation,2000 kabelanslutningar,250 förseglade kabelgenomföringar med bra...

Japan 2016

Aida Prima – Mitsubishi Heavy industries skeppsvarv, Nagasaki

Arbetets omfång: kompletta elektriska ledningar och stålarbeten. Efter försäljning, elbaserade tjänster för ägaren....

Tyskland 2016

Fugro Venturer – Fr. Fassmer GmbH & Co. KG, Berne

Arbetetsomfång:Komplettaelektriska ledningar och stålarbeten, inklusive kalldriftssättning. 150 000 meter....

Tyskland 2016

Mega Yacht – Bremerhaven

Arbetetsomfång:Förberedelseför dirigerade kabelsystem. Läggning av kablar med långa sträckor (500 000meter)....

Sverige 2016

Jordbro Industriområde

Arbetetsomfång:• Kabelbrickoroch elektrisk installation av Meka-kabelsystemet.• Belysningsinstallation.• Datakabling på en 33 00...

Tyskland 2016

Norwegian Bliss – Meyer Werft, Papenburg

Arbetetsomfång:Förberedelse fördirigerade kabelsystem. Läggning av kablar med långa avstånd (258 000 meter),elektriska ledningar och an...

Tyskland 2016

Flodfartyg Crystal River Cruises Nr. 120 – Wismar

Arbetetsomfång:Komplettaelektriska ledningar och stålarbeten, inklusive kalldriftsättning. 145 000 meter...

Tyskland 2016

Genting Dream – Meyer Werft, Papenburg

Arbetetsomfång: Förberedelse för dirigerat kabelsystem.Läggande av kablar med långa avstånd, 400 000 m.Elektriskinstallation i all...

Tyskland 2015

Bonn Universitetssjukhus – Bonn

Arbetetsomfång:Elinstallationsarbete...

Tyskland 2015

Jena Universitetssjukhus – Jena

Arbetetsomfång:Elinstallationsarbete....

Tyskland 2015

Timezone – Brannenburg

Arbetets omfång:Byggnadsarbeten, kompletta elektriskakabeldragningar.Belysning, datanätverk, larm ochlågspänningsledningar....

Tyskland 2015

Norwegian Escape – Meyer Werft, Papenburg

Arbetets omfång:Förberedelse för dirigerade kabelsystem.Läggning av kablar med långa avstånd (258000 meter),Elektrisk ledning och anslutn...

Tyskland 2015

Ovation of the Seas – Meyer Werft, Papenburg

Arbetets omfång:Förberedelse för dirigerade kabelsystem.Läggning av kablar med långa sträckor (387000 meter).Elektriska ledningar i allmä...

Tyskland 2015

Helix 1 & Helix 2 – Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG, Flensburg

Arbetets omfång:Förberedelse för dirigerade kabelsystem.Läggning av kablar med långa avstånd (500000 meter).Kabelläggning och anslutnings...

Finland 2015

MS Silja Serenade – Turku reparationsvarv

Arbetets omfång:Kabeldragning,Systemanslutningsarbete,Elinstallationsarbete....

Spanien 2015

AIDAaura och AIDAvita – Palma, Mallorca

Arbetets omfång:Kabeldragning,Anslutning av styrskåp och byte av CPUinuti styrskåpen....

Frankrike 2015

MSC „MERAVIGLIA “ – STX skeppsvarv, Saint Nazaire

Arbetets omfång:Svetsning av kabelbrickor,Installation av lågspänningssystem och kabelarbete....

Tyskland 2015

Helgoland – Fassmer skeppsvarv, Bremen

Arbetets omfång:Installation av fartygets elsystem,Strömpaneler och belysning,System för brandlarm, ljud och datortelefonnätverk....

Tyskland 2014

Max Planck Institute for the Science of Light – Erlangen

Leveransomfattning:Ytkonstruktionoch dolda elektriska ledningar, installation av hela byggnadens brandlarmsystemoch metallbearbetningselem...

Tyskland 2014

HORNBACH – Lübeck

Leveransomfattning:Installationav elnät inomhus, fördelningsväxlar, inomhusbelysning och strömsystem....

Tyskland 2014

IKEA – Lübeck

Leveransomfattning:Installationav elnät inomhus, fördelningsväxlar, inomhusbelysning och strömsystem....

Tyskland 2014

Vitos Clinic – Marburg

Arbetets omfång:Elinstallationsarbete....

Tyskland 2014

Kuttervej-fabriken – Skagen

Arbetets omfång:Elinstallationsarbete...

Danmark 2014

Kuttervej-fabriken – Skagen

Leveransomfattning:Installationav strömpaneler på fartyg...

Nederländerna 2014

SCHN – Foxhol

Leveransomfattning:Installation av inbyggda elnät,Strömpaneler,Belysning, larm, brandlarmsystem ochdatanätverk....

Litauen 2014

Liverpool Seaways – DFDS färjefartyg

Arbetetsomfång:Elinstallationsarbete....

Tyskland 2014

Flodskepp “Viking Flussschiff“ Rostock

Arbetets omfång:Komplett elinstallation och stålarbeten inklusive kalldriftsättning. 145 000m....

Tyskland 2014

Anthem of the Seas – Meyer Werft, Papenburg

Arbetets omfång:Förberedelse för dirigerade kabelsystem.Läggning av kablar över långa sträckor (387000 meter),Elektriska ledningar och an...

German 2014

Quantum of the Seas – Meyer Werft, Papenburg

Scope of Work:Preparationfor routed cable systems.Laying of long distance routed cables (111,000 metres)....