Aida Prima – Mitsubishi Heavy Industries skeppsvarv, Nagasaki

Arbetets omfång: kompletta elledningar och stålarbete. Efter försäljning, elbaserade tjänster åt ägaren.