AIDAaura och AIDAvita – Palma, Mallorca

Arbetets omfång:

  • Kabeldragning,
  • Anslutning av styrskåp och byte av CPUinuti styrskåpen.