Belgien 2017

Arbetets omfång:

  • Installation och underhåll av elsystem enligt ritningar och scheman för bilmonteringsband.
  • Automation av elektrisk utrustning.
  • Rutinmässiga eluppgifter, såsom kabelläggning, kapning, strippning, krympning och anslutning, automatisering, anslutning av strömbrytare och styrskåp, monteringslinjer, transformatorer och annan industriell utrustning.

Mekaniska uppgifter, inklusive mätning, skärning, borrning, fixering och grundläggande monteringsarbeten. Alla arbeten har utförts med verktyg och elektrisk utrustning på ett säkert sätt, enligt hälso- och säkerhetskraven.