Automatiseringsinstallation på Karolinska Institutet

Arbetetsomfång:

• Kabeldragning.

• Installation av luftventilstyrning.

• Anslutning av kopplingsskåp.

• Temperatursensorer och installation av automatiska termostater.