Elarbete inom 3 projekt, Sverige

Arbetets omfång: installation av belysningsskydd, kabeldragning, anslutning och installation.