Evides vattenreningsverk i Rotterdam

Arbetets omfång:

  • Anslutningsarbete för belysningen,
  • Maskiner,
  • Hela omfattningen av elektriskakabelanslutningar och anslutningsarbeten,
  • Kabeltätning och märkning,
  • Deltagande i testning och lansering avenheterna.

RNDV Group tillhandahöllhela utbudet av kabelanslutnings- och avslutningsarbeten för Evidesvattenreningsverk.

Vi fick chansen attarbeta med de senaste industriella teknikerna för nyttoföremål i det nyaindustriområdet i Rotterdam - Maasvlakte II. Alla arbeten slutfördesframgångsrikt enligt schemat och kontraktet förlängdes för ytterligare arbete.