Belgien 2019

Arbetets omfång:

  • Förberedelse och montering av kabelbrickor;
  • Kabeldragning på 3-5 meters höjd;
  • Anslutningsarbete på olika typer av kablar(ström, data, osv.) Anslutning av generator och skåp.