Flodfartyg Crystal River Cruises Nr. 120 – Wismar

Arbetets omfång:

Kompletta elledningar och stålarbete, inklusive kalldriftsättning. 145 000 meter.