Flodskepp “Viking Flussschiff“ Rostock

Arbetets omfång:

Komplett elinstallation och stålarbeten inklusive kalldriftsättning. 145 000m.