HORNBACH – Lübeck

Tyskland 2014

Leveransomfattning:

Installationav elnät inomhus, fördelningsväxlar, inomhusbelysning och strömsystem.