Jordbro Industriområde

Arbetetsomfång:

• Kabelbrickoroch elektrisk installation av Meka-kabelsystemet.

Belysningsinstallation.

• Datakabeldragning på en 33 000 kvm fastighet i industriområdet Jordbro.