Jordbro Logistikcenter

Arbetets omfång:

  • Kabelbrickor: Förberedelse och montering av kabelbrickor.
  • Anslutning: Förberedelser, kabeldragning och anslutning av olika typer av kablar (ström, data, etc.).
  • Installation: Installation av belysningsarmaturer.