Livsmedels- och läkemedelsfabrik – Ghent

Arbetets omfång:

  • Förberedelse och montering av kabelbrickor. Konstruktion och svetsning av TIG-typ;
  • Kabeldragning på 3-5 meters höjd;
  • Anslutningsarbete på olika typer av kablar;
  • Generator- och skåpanslutningar.