Max Planck Institute for the Science of Light – Erlangen

Leveransomfattning:Ytkonstruktionoch dolda elektriska ledningar, installation av hela byggnadens brandlarmsystemoch metallbearbetningselement.