Mega Yacht – Bremerhaven

Arbetetsomfång:

Förberedelseför dirigerade kabelsystem. Läggning av kablar med långa sträckor (500 000meter).