MS Megastar – Meyer Turku, Finland

Arbetetsomfång:

Installation av primära och sekundära kabelvägar och elektriska ledningar inne i allmänna utrymmen. Installation av liten elektronisk utrustning inklusive avslutningsarbeten för elskåp. Driftsättningsarbete i offentliga utrymmen.