MS Silja Serenade – Turku reparationsvarv

Arbetets omfång:

  • Kabeldragning,
  • Systemanslutningsarbete,
  • Elinstallationsarbete.