MSC „MERAVIGLIA “ – STX skeppsvarv, Saint Nazaire

Arbetets omfång:

  • Svetsning av kabelbrickor,
  • Installation av lågspänningssystem och kabelarbete.