SCHN – Foxhol

Nederländerna 2014

Leveransomfattning:

  • Installation av inbyggda elnät,
  • Strömpaneler,
  • Belysning, larm, brandlarmsystem ochdatanätverk.