Skellefteå Sara Kulturhus

Arbetets omfång:

Elinstallationsarbete.

Mer om projektet:

Mitt i centrala Skellefteå står ett av världens högsta trähus. Med sina 20 våningar sträcker sig Sara kulturhus ca 80 meter upp från marken. 

Råvaran till byggnaden kommer från skog i regionen och trästommen har producerats i Bygdsiljum, ca 6 mil från Skellefteå. Även de 205 modulerna, som utgör hotellrummen, är framtagna av lokala råvaror och producerade i Renholmen, några mil norr om Skellefteå. Sara kulturhus är ett av många projekt i Skellefteå som byggs i trä och knyter an till stadens långa träbyggnadstradition.

Sara kulturhus har blivit verklighet genom samarbete mellan olika aktörer, som tillsammans bidragit med erfarenhet och expertis inom respektive område.