Tankterminaler i Botlek-området i Rotterdam

Arbetetsomfång:

Elektrisk kabelavslutning och anslutning, belysning, motorer och andra elektriska komponentinstallationer samt anslutningar till ett och samma system.

RNDV Group har arbetat med elinstallationer på tankterminaler i Botlek-området i Rotterdam, hamnens petrokemiska hjärta. Vi har åtog oss att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet i rätt tid, samtidigt som projektkostnaderna hölls nere.