Timezone – Brannenburg

Arbetets omfång:

  • Byggnadsarbeten, kompletta elektriskakabeldragningar.
  • Belysning, datanätverk, larm ochlågspänningsledningar.