Tjänster

Tjänster

Vårt team är alltid redo att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet under samtliga projektutvecklingsstadier: hela vägen från planering till genomförande. Våra lösningar är flexibla och vi kan vara våra kunder behjälpliga inom ett eller varje steg i processen som beskrivs nedan:

RNDV Holdings är ett förvaltningsföretag som erbjuder kunskap och erfarenhet till skeppsbyggnads- och renoveringsindustrin. RNDV Holdings tillhandahåller tjänster inom marin-, industri- och civilsektorn i kombination med logistiktjänster för att täcka både vårt företags och våra kunders behov. Med över tio års erfarenhet har RNDV Holding företag genomfört storskaliga projekt av olika slag i både Europa och Asien. I Sverige har RNDV Holding arbetat med olika elinstallations projekt sedan 2016.

Blue Thor AB är en del av RNDV Holding vilket det gör det möjligt för oss att nyttja bästa praxis som har arbetats fram under åren och lägga till vår egen unika kunskap som förvärvs på den svenska marknaden, och för att skapa en stark och väletablerad verksamhet i Sverige.

Lär dig mer om RNDV Holding här: https://rndvholding.eu/

Industriproblem

Utmaningar

Vi har förvärvat branschledande kunskaper som gör att vi enkelt kan lösa alla utmaningar inom den budget våra kunder satt för respektive projekt. Vår styrka ligger inom vårt breda kompetensområde som vi har fått genom att arbeta inom byggnadsindustrin genom att tillhandahålla tjänster för elinstallation.