Tjänster

Tjänster

Vårt team är alltid redo att tillhandahålla våra tjänster av högsta kvalitet vid varje projektdel: hela vägen från initial planering till genomförande. Våra lösningar är flexibla och vi arbetar i samtliga rutor nedan men kan också delas upp i specifika delar av ett projekt.

RNDV Holdings är ett förvaltningsföretag som äger en rad företag ute i Europa med erfarenhet till skeppsbyggnads- och renoveringsindustrin. RNDV Holdings tillhandahåller tjänster inom marin-, industri- och större byggnadsprojekt som med sina olika specialistkunskaper som logistiktjänster för att dra kostnadsfördelar med ett bättre pris till kund. Med över tio års erfarenhet har RNDV Holding-fföretagen genomfört storskaliga projekt av olika slag i både Europa och Asien. I Sverige har RNDV Holding-företagen levererat projekt sedan 2016.

Blue Thor AB är en del av RNDV Holding eftersom det gör det möjligt för oss att ta bästa praxis som ackumulerats av andra företag i koncernen och lägga till vår egen unika kunskap som förvärvats på den svenska marknaden för att skapa en stark och väletablerad verksamhet i Stockholm.

Lär dig mer om RNDV Holding här: https://rndvholding.eu/

Utmaningar i projekt

Andra Utmaningar i många projekt

Vi har skaffat oss genom åren branschledande kompetens som gör att vi enkelt kan lösa varje utmaning inom tilldelade budgetar. Vår styrka ligger inom vårt breda kompetens som vi har fått genom att arbeta inom skeppsbyggnads- och byggindustrin genom att tillhandahålla tjänster för elinstallation.