Utbildnings- och testcenter

Vårt företag värdesätter professionell utbildning. För att hjälpa vår personal med deras kontinuerliga personliga tillväxt har vi inrättat ett specialiserat utbildningscenter. Vårt utbildningscenter ser till att våra anställda alltid kan tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet.

 

Titta på videopresentation

• Utbildning – För att ge kvalitativa interna utbildningsprogram till nyanställda. För att ge professionella färdigheter enligt interna företagsstandarder och kundspecifikationer.
• Testning – För att testa professionella kunskaper baserat på ett företags interna kvalitetsstandarder eller kundkrav, genom att utföra ett antal högkvalitativa tekniska uppgifter.
• Urval – För att identifiera och förbereda mentalt starka personligheter på att arbeta utomlands och skapa goda miljöförhållanden för att minska risken för att utbildad personal lämnar.
• Motivation – För att identifiera talanger bland anställda i samarbete med flera avdelningar, öka deras motivation och förbättra personliga färdigheter och övergripande kvalifikationer.

Om oss

Blue Thor AB är huvudentreprenör för elinstallationsprojekt och verkar inom byggbranschen, i enlighet med AB04- och ABT06-avtal. Blue Thor AB tillhandahåller alla tjänster för elinstallationsarbeten: teknik, projektledning, konsultation, leverans av material och personal. Från platschef, arbetsledning där samtliga är Svenskspråkiga samt elektriker och elinstallatörer.

Vi är en del av RNDV Holdings och vårt huvudkontor är baserat i Stockholm, med kunder i hela Sverige. Vi fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa lösningar till våra B2B-kunder med särskilt fokus på byggföretag och kommuner.

Vision: Att bli nummer ett av elinstallatörs företag för B2B-kunder i Sverige.

Uppdrag

Vi är här för att vara den bästa partnern för våra kunder.

Mål

Att bli det första valet av elentreprenör för B2B-kunder i hela Sverige.